Nieuws

Duurzaam bouwen

Kalkzandsteen steeds circulairder en emissielozer. 

NIBE keek op verzoek van de VNK naar de Global Warming Potential van kalkzandsteen, één van de elf milieueffecten die in het kader van klimaatverandering een eigen eenheid heeft, in dit geval kg CO2 eq(uivalent). De NIBE-analyse toont daarbij aan dat woningscheidende wanden en binnenspouwbladen van kalkzandsteen in vergelijking met de andere bouwsystemen een lage kg CO2 eq bevatten. 

Lees het hele bericht >

Download de perskit>

Betaalbaar bouwen

Ook bij stijgende bouwkosten blijft kalkzandsteen de voordeligste keuze. 

De bouwsector heeft al langere tijd te maken met stijgende kosten voor materialen, grondstoffen en arbeid. Voor VNK was dit de reden om het onderzoek naar de kosten van verschillende wand- en vloersystemen voor woningen uit 2021, opnieuw kritisch te bekijken. Met als conclusie dat ook bij de stijgende prijzen kalkzandsteen nog steeds de voordeligste keuze is.

Lees het hele persbericht >


Duurzaam bouwen

"Kalkzandsteen is eigenlijk onze klimaatbuffer" 

In deze aflevering van Een Vandaag legt Wim Hoeben uit waarom het nieuwe CollectieCentrum Nederland duurzaam en klimaatneutraal is. Hierbij is er speciale aandacht voor de kalkzandsteenwanden die, naast dat ze duurzaam zijn, als klimaatbuffer dienen om de collectie te beschermen tegen vocht.
Bekijk de aflevering >


Duurzaam bouwen

Draagkracht voor verbeteren circulariteit van grondstoffen

Om de circulariteit van grondstoffen, die vrijkomen bij sloop, te bevorderen en specifiek die van kalkzandsteen is vanuit het TNO een werkgroep opgestart. Vanuit het VNK is Calduran deelnemer van deze werkgroep.
Lees meer >


Duurzaam bouwen

Kalkzandsteen levert laagste milieubelasting voor rijtjeswoningen en appartementen 

 

Om hoge ambities op het gebied van milieuwinst te kunnen realiseren, zijn opdrachtgevers én opdrachtnemers in de bouw- en vastgoedsector op zoek naar duurzame oplossingen. In opdracht van Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) heeft NIBE een onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van verschillende wand- en vloersystemen voor woningen, zodat bij het ontwerp en de voorbereiding van een bouwproject een goede beoordeling gemaakt kan worden van een bouwsysteem op basis van milieuprestaties. 

Download de onderzoeksgegevens>


Duurzaam en Betaalbaar bouwen

Infographic 'Bouwen? Natuurlijk in kalkzandsteen'. 

 

De milieuvergelijking van bouwsystemen van NIBE en de kostenvergelijking van bouwsystemen van AACON tonen aan dat de bouwen in kalkzandsteen de laagste milieubelasting oplevert en tevens de meest economische keuze is om vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en appartementen mee te bouwen. De informatie uit deze twee rapporten zijn samengevat in een overzichtelijke infograhpic. 

Download de infographic >


Duurzaam bouwen

Cobouw: Kalkzandsteen scoort op hoge milieuprestaties en lage bouwkosten

 “Binnen de bouwsector weet men nog onvoldoende hoe duurzaam kalkzandsteen is,” zegt Vicky van Egmond, directeur van VNK. “Dit onderzoek maakt duidelijk dat kalkzandsteen de laagste milieu impact heeft in vergelijking met andere bouwmethoden voor een woning in dezelfde toepassing.” Lees nu het artikel in Cobouw en in De Architect