Kalkzandsteen wanden: laagste milieubelasting en beste milieuprestatie

Bevestigd door onderzoeksrapport van NIBE

Rapport NIBE: Kalkzandsteen levert laagste CO2 uitstoot voor rijtjeswoningen en appartementen. 


Het onderzoeksrapport van NIBE toont aan dat woningscheidende wanden en binnenspouwbladen in kalkzandsteen de laagste CO2  uitstoot kennen in vergelijking met prefab beton, gietbeton en keramiek. Dit geldt voor vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en appartementen op basis van de NMD. Deze vergelijking stelt bouwprofessionals in staat onderbouwd te kiezen voor duurzame oplossingen.

Duurzaam bouwen? Natuurlijk in kalkzandsteen! 

Global Warming Potential 


In een LCA worden de milieueffecten gedurende de levensduur van een product berekend. Er zijn in Nederland 11 milieueffecten die omgerekend kunnen worden naar één integraal getal: de milieukosten ofwel de schaduwprijs. Elk milieueffect beschrijft een ander effect met een eigen eenheid. Een van de milieueffecten is de Global Warming Potential (klimaatverandering) die wordt uitgedrukt in Kg CO2 equivalent. 

Mede door het klimaatakkoord van Parijs is de urgentie groot om klimaatverandering, als gevolg van broeikasgassen, te beperken. In de transitie naar een circulaire economie, stuurt de Nederlandse overheid onder meer op het verlagen van de CO2 uitstoot bij de bouw van gebouwen.  Ondanks dat de Kg CO2 equivalent en onderdeel is van de MPG -en MKI-waarde, lichten we vanwege de discussie rondom CO2 reductie, de Kg CO2 equivalent van kalkzandsteen apart uit. 


Kg CO2 eq. : de CO2 uitstoot van wanden en gevels

In de transitie naar een circulaire economie stuurt de Nederlandse overheid onder meer op het verlagen van de CO2-uitstoot bij de bouw van gebouwen. Vanaf 1 januari 2018 verplicht het Bouwbesluit een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning. De CO2 uitstoot is één van de elf milieueffecten die in de MPG wordt verwerkt. 
 
De tabel hiernaast toont voor elk woningtype de Kg CO2 eq. van de  woningscheidende wanden en binnenspouwbladen van een woning op basis van de NMD. 


Conclusie: Kalkzandsteen levert lage Kg CO2 eq

Uit de tabel blijkt dat kalkzandsteen in vergelijking met prefab beton, gietbeton en keramiek de laagste Kg CO2 eq. bevat.


Product van Nederlandse bodem

Omdat de productie in Nederland plaatsvindt en de basismaterialen uit de direct omgeving komen, is het productieproces niet afhankelijk van geopolitieke invloeden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas. Kalkzandsteen wordt gemaakt uit een mengsel van zand, water en een beetje kalk. Dat mengsel wordt in een vorm geperst en onder stoomdruk verhard tot een steen, blok of groter element. Voor die verhardingsfase is een beperkte hoeveelheid energie nodig in de vorm van aardgas, maar inmiddels wordt gekeken naar andere methoden om de CO2 footprint nog verder te verlagen.


Zonnepanelen en windmolens

Bij de productie van kalkzandsteen wordt er richting 2030 geïnvesteerd om de stoomketels elektrisch te gaan verhitten. Daarbij is wel van belang dat er geen sprake is van netwerkcongestie. De continuïteit van stroomlevering is namelijk cruciaal voor productielocaties. Grondposities zijn van groot belang voor aanvullende velden met zonnepanelen en de plaatsing van windmolens. Zo zijn de leden van de VNK ieder op hun eigen wijze bezig met het noodzakelijke energiemanagement bij de productie van kalkzandsteen.

CO2-footprint op de bouwplaats

Ook op de bouwplaats en tijdens het transport zijn verbeteringen mogelijk. De CO2-footprint van het gehele bouwproces kan verder omlaag. Dat kan bijvoorbeeld door emissieloos bouwen en het transporteren met elektrisch aangedreven machines en voertuigen. Maar ook het inkopen van kalksoorten met lagere CO2-footprint en het gebruik van elektrisch aangedreven cutterzuigers in de zandwinputten. Meer circulariteit kan worden bereikt door met gemeenten en opdrachtgevers in gesprek te gaan over een hoger percentage recyclinggranulaat.